Privacy statement

hero-image

Pro-Fonds respecteert de privacy van Techniek Nederland leden, partners, stakeholders, medewerkers en online bezoekers.

In dit privacy statement wordt uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft.

Pro-Fonds is een stichting van Techniek Nederland en Techniek Nederland Verzekeringen die als doel heeft de duurzame inzetbaarheid van werkenden in de technische installatiebranche en de technische detailhandel te bevorderen. Daarvoor is het noodzakelijk dat wij in een aantal gevallen uw bedrijfs- en/of persoonsgegevens verwerken. Wij respecteren uw privacy en zorgen dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld.

 

1. Welke gegevens verwerkt Pro-Fonds van u en wanneer?

Wij verwerken uw gegevens:

Voor gebruik besloten pagina's en uw profiel wanneer u:

 • Een eigen inlogcode heeft voor pagina’s die alleen voor leden van Techniek Nederland beschikbaar zijn. Deze gegevens betreffen uw identiteit (zoals naam, e-mailadres en functie).

Voor nieuwsbrieven en deelname aan acties wanneer u:

 • Zich aanmeldt voor nieuwsbrieven, notificatiemail en/of actiemails. Het gaat dan om de gegevens die u zelf heeft doorgegeven voor het ontvangen van de nieuwsbrief/deelnemen aan een actie, waaronder in ieder geval uw naam (initialen en/of voornaam en achternaam), functiegegevens en e-mailadres.
 • Vermeld wordt in nieuwsberichten, op sociale media of de websites van Pro-Fonds wegens een bijzonder project, of bijdrage voor Pro-Fonds. Het gaat dan om de volgende gegevens: Naam (initialen en/of voornaam en achternaam, titulatuur) in combinatie met projectkenmerken en bijbehorende beeldmateriaal, geslacht, functie, bedrijf waarbij u werkzaam bent en overige gegevens die door u worden verstrekt.

Bij indienen van een Pro-Fonds projectvoorstel wanneer u:

 • Zich aanmeldt voor indienen van een Pro-Fonds projectvoorstel: we verwerken naast uw naam (initialen en/of voornaam en achternaam, titulatuur) en e-mailadres, in voorkomende situaties ook de volgende gegevens: adresgegevens, telefoonnummer, functiegegevens, aard en omvang van het projectvoorstel.

Bij webbezoek, aanvraag Pro-Fonds product of dienst, en andere aanvragen via de website:

 • Als u onze website bezoekt slaan wij zogenaamde verkeersgegevens op van de bezoeker, zoals browserversie, besturingssysteem, het IP-adres en informatie over hoe u de website gebruikt. Tevens wordt gebruik gemaakt van cookies en andere gelijksoortige technieken met als doel u niet meerdere malen te vragen naar dezelfde informatie. We willen dat het voor u prettig is om zaken via ons te regelen. Wanneer u de website bezoekt, vragen wij aan u toestemming voor het plaatsen van (bepaalde) analytische en tracking cookies. Cookies zijn veilige stukjes informatie die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Zo hoeft u niet iedere keer opnieuw in te loggen en vullen we bijvoorbeeld op een formulier alvast bekende gegevens voor u in. U kunt de toestemming te allen tijde intrekken door hier uw cookievoorkeur te wijzigen. Het blokkeren of verwijderen van cookies kan tot gevolg hebben dat bepaalde onderdelen van de website niet (optimaal) werken.
 • Als u gegevens invult in bij aanvraag van een door Pro-Fonds gesubsidieerd product of dienst. Deze gegevens betreffen uw identiteit (zoals naam, e-mailadres en functie) en gegevens die in verband staan met het door u bestelde product of dienst.
 • Als u gegevens invult in formulieren op de website. Deze gegevens betreffen uw identiteit (zoals naam, e-mailadres en functie) en gegevens die in verband staan met de door u gestelde vraag of aangevraagde dienst.

 

2. Doel van de verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens voor:

Het uitoefenen van onze functie als stichting die als doel heeft de duurzame inzetbaarheid van werkenden in de technische installatiebranche en de technische detailhandel te bevorderen:

 • Het aangaan en onderhouden van een relatie en optimaal kunnen bedienen van bedrijven en individuele medewerkers van deze bedrijven in de branche en het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid, inclusief archief-analytische en onderzoeksdoeleinden.
 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen.
 • Het versturen van nieuws en service-gerichte informatie om Techniek Nederland-leden en partners te informeren, te interesseren en te betrekken (via de contactpersoon van het lidmaatschap / partnerschap).
 • Het organiseren van activiteiten en bijeenkomsten.
 • Het (laten) controleren van recht op ledenvoordeel voor het aanbieden van ledenvoordelen of om een bedrijf passend te adviseren door Techniek Nederland of voor de dochtervennootschappen zoals Techniek Nederland Verzekeringen.

Het mogelijk maken dat Techniek Nederland en Techniek Nederland Verzekeringen hun functie uitoefenen als branchevereniging, als vertegenwoordiger van en als kennisinstituut voor de branche respectievelijk als branchetussenpersoon in verzekeringszaken.

 • Het aangaan en onderhouden van een relatie met en informeren, interesseren, en betrekken van medewerkers van onze leden, partners en stakeholders.
 • Kennisoverdracht door middel van het organiseren van cursus(sen)/opleiding(en).
 • Het effectueren van abonnementen, bestellingen of downloads.
 • Het verwerken van vragen, cq. op maat verstrekken van aangevraagde informatie.
 • Het aanbieden van producten en diensten door Techniek Nederland of het organiseren van evenementen door onderdelen of partners van Techniek Nederland om de doelstellingen als branchevereniging op een verantwoorde manier uit te oefenen.

Voor zover wet- en regelgeving nadere eisen stelt aan de verwerking zoals het vooraf vragen van toestemming, het bieden van het recht van verzet of het achteraf kunnen afmelden volgen wij die eisen.

 

3. Verstrekking aan derden

De door ons verzamelde gegevens zijn nodig in het kader van de hierboven beschreven doeleinden. Indien verstrekking van de gegevens aan derden nodig is voor het uitvoeren van de hiervoor genoemde doeleinden, stellen wij uw gegevens aan deze derden ter beschikking onder de door Pro-Fonds opgestelde voorwaarden en in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het verstrekken van gegevens aan derden die voor leden en partners hun diensten uitvoeren, waarbij afspraken vastgelegd zijn in verwerkersovereenkomsten die voldoen aan de wettelijke regels.

 

4. Beveiliging

Wij gaan zorgvuldig om met de verwerking van uw gegevens. Pro-Fonds treft voortdurend passende maatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies, ongeoorloofd gebruik of de wijziging ervan. Alle gegevens die u verstrekt aan Pro-Fonds of plaatst op haar website dienen juist en rechtsgeldig te zijn en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden. Deze maatregelen zijn in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Onze websites kunnen verwijzingen (bijvoorbeeld door een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere websites die betrekking hebben op een specifiek aspect van onze websites. Dit betekent niet automatisch dat Pro-Fonds verbonden is aan deze andere sites of eigenaren daarvan. Het kan zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een andere privacy verklaring van toepassing is. Dit privacy statement heeft alleen betrekking op persoonsgegevens die door Pro-Fonds zijn verkregen. Wij accepteren geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden.

 

5. Recht van inzage, correctie en verwijdering

U heeft het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van u in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen. Wanneer u van mening bent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Verzoeken om aanpassingen zullen wij binnen vier weken nadat u het verzoek heeft ingediend behandelen.

 

Als u vragen en/of opmerkingen heeft hierover, of met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op. Mail naar 

Voor overige stakeholders

Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie (niet zijnde serviceberichten vanuit uw  abonnement) en aanbiedingen dan kunt u zich vanuit die betreffende uiting afmelden door een mail te sturen aan. Verstuur mail.

 

Wijzigingen in dit privacy statement

Dit privacy statement kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van Pro-Fonds. Wanneer u vervolgens gebruik blijft maken van onze diensten of websites bent u automatisch gebonden aan de voorwaarden van het gewijzigde privacy statement. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacy statement te raadplegen.