Zelf een project voorstellen?

hero-image

Bedrijven, onderzoeksinstellingen en dienstverleners kunnen voorstellen indienen voor projecten/onderzoeken gericht op innovatieve oplossingen. Daarbij kunnen ze ons vragen om financiële ondersteuning.

We bevorderen duurzame inzetbaarheid van werkgevers, medewerkers en zzp’ers in de installatiebranche, technische detailhandel en daaraan gelieerde ondernemingen. Dit doen we door bedrijven te ondersteunen bij het bevorderen van vitaliteit, productiviteit, kwaliteit van leven en zelfredzaamheid. Én door het uitvoeren van onderzoek.

Om in aanmerking te komen voor een financiële vergoeding, moet een projectaanvraag aan een aantal criteria voldoen.

  1. Het project/onderzoek dient een innovatieve oplossing(en) te creëren voor een branche-breed probleem. Een probleem dat verband houdt met beroeps-, sector- of leefstijl-gerelateerde aandoeningen. Denk bijvoorbeeld aan de inzet van preventieve middelen, het stimuleren van duurzame inzetbaarheid op de werkvloer en het functioneren als kennisplatform.
  2. Het traject moet een duidelijke planning en deadline hebben en mag maximaal twee jaar duren.
  3. Stichting Pro-Fonds draagt bij in een deel of in de totale projectkosten. De aanvrager doet hiervoor een onderbouwd voorstel. Het Pro-Fonds bestuur heeft de vrijheid om hiervan af te wijken.
  4. Pro-Fonds staat in eerste instantie ter beschikking voor werkgevers die lid zijn van Techniek Nederland en een collectieve zorgverzekering hebben bij Zilveren Kruis. Werkgevers die lid zijn van Techniek Nederland, maar geen collectieve zorgverzekering hebben bij Zilveren Kruis kunnen ook in aanmerking komen. Maar in dat geval ontvangen ze 15 procent minder vergoeding, tenzij het bestuur anders bepaalt.
  5. De onderneming dient te beschikken over een geldige Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E).
  6. Na afronding van het project/onderzoek moeten de resultaten op de websites van Stichting Pro-Fonds en Techniek Nederland (ledengedeelte) kunnen worden gepubliceerd.

Bestuur en Raad van Advies van Pro-Fonds beoordelen projectvoorstellen. Indieners kunnen worden uitgenodigd voor een toelichting aan het Pro-Fonds Bestuur of de Raad van Advies. Bij een positieve reactie krijgen indieners het verzoek een financieel overzicht en een planning te maken. 

Het is de bedoeling om binnen twee maanden na indiening tot een besluit te komen of het project/onderzoek in aanmerking komt voor financiële vergoeding. Na akkoord van het bestuur wordt een contract opgesteld waarin de gemaakte afspraken worden vastgelegd, dat door beide partijen wordt ondertekend.

Stel hier je project voor

Vul onderstaand formulier in en we nemen binnen een week contact met je op.