Gezond en fit tot je pensioen en daarna

Pro-Fonds
voor duurzame inzetbaarheid

Pro-Fonds is een stichting van Techniek Nederland en Techniek Nederland Verzekeringen.

Pro-Fonds heeft als doel de duurzame inzetbaarheid van werkenden in de technische installatiebranche en de technische detailhandel te bevorderen. We doen dit door:

  • het financieren van ontwikkelprojecten voor duurzame inzetbaarheid (zie: projecten)
  • het tegen gereduceerd tarief aanbieden van preventieve hulpmiddelen (zie: producten en diensten)

Via Pro-Fonds zetten we een deel van de opbrengsten van collectieve zorg- en verzuimverzekeringen in om te bevorderen dat uitval en verzuim worden voorkomen. Dus we kiezen voor méér preventie en méér duurzame inzetbaarheid.

Techniek Nederland, Techniek Nederland Verzekeringen, Zilveren Kruis en een lid-bedrijf vormen gezamenlijk het bestuur van Pro-Fonds