Collectief geregelde vertrouwens-persoon

hero-image
product-image

Vertrouwenspersoon

Wie op het werk last heeft van ongewenst gedrag of tegen een integriteitskwestie aanloopt, kan een vertrouwenspersoon inschakelen. Melding doen van ongewenst gedrag is wenselijk en in kleine bedrijven soms zelfs noodzakelijk, om een verandering teweeg te brengen.

Wij maken het inschakelen van een vertrouwenspersoon kosteloos mogelijk voor alle bedrijven in de technische installatiebranche en in de technische detailhandel.

In de Arbowet is geregeld dat werkgevers verantwoordelijk zijn voor beleid over psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Dat betekent onder andere dat de werkgever verplicht is om beleid te voeren dat gericht is op het tegengaan van ongewenste omgangsvormen zoals (seksuele) intimidatie, pesten, agressie/geweld en discriminatie. Een klachtenregeling is veelal onderdeel van dat beleid, evenals het aanstellen van een vertrouwenspersoon.

De Arbeidsinspectie ziet er actief op toe dat werkgevers maatregelen treffen om het risico op ongewenst gedrag zoveel mogelijk te beperken.

product-image

Vertrouwenspersoon

Wie op het werk last heeft van ongewenst gedrag of tegen een integriteitskwestie aanloopt, kan een vertrouwenspersoon inschakelen. Melding doen van ongewenst gedrag is wenselijk en in kleine bedrijven soms zelfs noodzakelijk, om een verandering teweeg te brengen.

Wij maken het inschakelen van een vertrouwenspersoon kosteloos mogelijk voor alle bedrijven in de technische installatiebranche en in de technische detailhandel.

In de Arbowet is geregeld dat werkgevers verantwoordelijk zijn voor beleid over psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Dat betekent onder andere dat de werkgever verplicht is om beleid te voeren dat gericht is op het tegengaan van ongewenste omgangsvormen zoals (seksuele) intimidatie, pesten, agressie/geweld en discriminatie. Een klachtenregeling is veelal onderdeel van dat beleid, evenals het aanstellen van een vertrouwenspersoon.

De Arbeidsinspectie ziet er actief op toe dat werkgevers maatregelen treffen om het risico op ongewenst gedrag zoveel mogelijk te beperken.

Het aanbod:

Het Pro-Fonds aanbod voor een vertrouwenspersoon betreft:

 • Onafhankelijke, gecertificeerde vertrouwenspersonen.

 • Gratis toegang tot diverse modeldocumenten zoals gedragscode, modelprotocol- en klachtenregeling.

 • Maak zelf een keuze uit 4 aanbieders:

 • LIVP, ArboNed, Richting of NLG Arbo Drechtsteden

 • Van iedere afzonderlijke melding (van ongewenst gedrag of van een integriteitskwestie) vergoedt Pro-Fonds de eerste 6 uur dienstverlening door de vertrouwenspersoon. In veruit de meeste gevallen is dit voldoende voor een zorgvuldige afhandeling. Is er méér tijd nodig, dan worden extra uren bij de werkgever in rekening gebracht.

 • Alle meldingen worden vertrouwelijk afgehandeld. Voor de werkgever en Pro-Fonds blijven meldingen volstrekt anoniem.

Maak je keuze uit de vier aanbieders

In een paar stappen je beleid tegen ongewenst gedrag op orde.

Maak hieronder je keuze voor één van de vier aanbieders van vertrouwenspersoon-diensten, om het beleid tegen ongewenst gedrag op orde te krijgen. Nadat je de keuze hebt gemaakt, log je in bij Techniek Nederland en vul je je contactgegevens in.

Als je deze gegevens hebt verzonden, ontvang je binnen enkele dagen een bevestiging van de gekozen dienstverlener. Je ontvangt modeldocumenten waarmee je een gedragscode en het beleid tegen ongewenst gedrag kunt vastleggen.

Deze documenten pas je waar nodig aan om ze passend voor je bedrijf te maken. Deel ze vervolgens met je medewerkers, samen met de contactgegevens van de vertrouwenspersonen die je van je dienstverlener hebt ontvangen. Zo is het beleid tegen ongewenst gedrag goed geregeld.

Lukt het niet met inloggen? Mail je verzoek dan hier.

Het aanbod:

Het Pro-Fonds aanbod voor een vertrouwenspersoon betreft:

 • Onafhankelijke, gecertificeerde vertrouwenspersonen.

 • Gratis toegang tot diverse modeldocumenten zoals gedragscode, modelprotocol- en klachtenregeling.

 • Maak zelf een keuze uit 4 aanbieders:

 • LIVP, ArboNed, Richting of NLG Arbo Drechtsteden

 • Van iedere afzonderlijke melding (van ongewenst gedrag of van een integriteitskwestie) vergoedt Pro-Fonds de eerste 6 uur dienstverlening door de vertrouwenspersoon. In veruit de meeste gevallen is dit voldoende voor een zorgvuldige afhandeling. Is er méér tijd nodig, dan worden extra uren bij de werkgever in rekening gebracht.

 • Alle meldingen worden vertrouwelijk afgehandeld. Voor de werkgever en Pro-Fonds blijven meldingen volstrekt anoniem.

Maak je keuze uit de vier aanbieders

In een paar stappen je beleid tegen ongewenst gedrag op orde.

Maak hieronder je keuze voor één van de vier aanbieders van vertrouwenspersoon-diensten, om het beleid tegen ongewenst gedrag op orde te krijgen. Nadat je de keuze hebt gemaakt, log je in bij Techniek Nederland en vul je je contactgegevens in.

Als je deze gegevens hebt verzonden, ontvang je binnen enkele dagen een bevestiging van de gekozen dienstverlener. Je ontvangt modeldocumenten waarmee je een gedragscode en het beleid tegen ongewenst gedrag kunt vastleggen.

Deze documenten pas je waar nodig aan om ze passend voor je bedrijf te maken. Deel ze vervolgens met je medewerkers, samen met de contactgegevens van de vertrouwenspersonen die je van je dienstverlener hebt ontvangen. Zo is het beleid tegen ongewenst gedrag goed geregeld.

Lukt het niet met inloggen? Mail je verzoek dan hier.

Ook al lijkt de bedrijfscultuur binnen uw organisatie nog zo prettig, in elk bedrijf kan psychosociale arbeidsbelasting (PSA) voorkomen. Sterker nog, PSA is één van de grootste bedrijfsrisico’s.

De beschikbaarheid van een vertrouwenspersoon draagt bij aan een prettig en integer werkklimaat binnen uw organisatie.

Het Landelijk Instituut Vertrouwenspersonen (LIVP) is gespecialiseerd in vertrouwenspersonen en alle diensten die daarbij komen kijken. Met onze expertise ondersteunen we organisaties om te kunnen (blijven) voldoen aan de wettelijke verplichting rondom psychosociale arbeidsbelasting en de Wet bescherming klokkenluiders.

Voor meer informatie klik hier.

Onderdeel van het LIVP is een Landelijk Netwerk Vertrouwenspersonen. Vanuit dit netwerk staan erkend opgeleide vertrouwenspersonen voor u klaar: professioneel, deskundig en onafhankelijk!

Meld je aan bij LIVP

 

NLG Arbo Drechtsteden is een landelijk werkende gecertificeerde arbodienst die de verzuimbegeleiding verzorgt voor leden van Techniek Nederland en Techniek Nederland Verzekeringen. Onderdeel van het dienstenpakket is het faciliteren van een gecertificeerde vertrouwenspersoon via Pro-Fonds.

Als werkgever regelt u de aansluiting via Pro-Fonds, waarna u de werknemers op de hoogte kunt stellen door het aanbieden van een infographic waarin de informatie over de vertrouwenspersoon wordt toegelicht. Deze infographic maakt deel uit van het welkomstpakket dat u van ons ontvangt na aanmelding (zie hieronder).

Een werknemer die contact zoekt met de vertrouwenspersoon moet dat onder geheimhouding kunnen doen. Ook NLG Arbo Drechtsteden ontvangt geen informatie over personen of lopende trajecten. De financiële afwikkeling verloopt ook volstrekt anoniem.

De vertrouwenspersonen via NLG Arbo Drechtsteden zijn gecertificeerd en zelfstandig om de privacy van uw bedrijf en uw werknemers optimaal te waarborgen.

Meld je aan bij NLG Arbo Drechtsteden

Een melding van ongewenste omgangsvormen moet u als werkgever altijd serieus nemen. Maar het kan voor het slachtoffer lastig zijn over de problemen te praten. Speciaal voor u als lid van Techniek Nederland biedt ArboNed vertrouwenspersonen waar uw werknemer zijn verhaal onbelemmerd kwijt kan en waar hij advies krijgt om verzuim te voorkomen. De externe vertrouwenspersoon is bekend met uw bedrijf en kijkt met een open blik naar de situatie. Dat verlaagt de drempel voor uw werknemer om problemen aan te kaarten.

Bij een melding bekijkt de vertrouwenspersoon met uw werknemer het probleem, bespreekt wat de werknemer zelf heeft ondernomen en bepaalt de vervolgstappen. Kortom, onze vertrouwenspersoon helpt uw werknemer om te gaan met het ongewenste gedrag. Naast een luisterend oor biedt hij ondersteuning bij het bespreekbaar maken van het probleem binnen het bedrijf. Uiteraard valt alles wat wordt besproken onder het beroepsgeheim.

Wilt u meer weten over de rol van de vertrouwenspersoon? Kijk dan hier.

ArboNed helpt ruim 63.000 werkgevers en ruim 674.000 werknemers met het voorkomen en verlagen van verzuim en zorgen voor gezonde en gemotiveerde medewerkers.

Meld je aan bij ArboNed

Richting is een energieke en ambitieuze arbodienst met locaties door heel Nederland. Met een steeds grotere groep bevlogen collega’s inspireren wij werkgevers en medewerkers om duurzaam inzetbaar te zijn. Hierbij ligt de focus op de drie pijlers: verzuim, inzetbaarheid en arbeidsomstandigheden. Deze pijlers beïnvloeden elkaar continu. Door bewust aandacht te geven aan de arbeidsomstandigheden en inzetbaarheid van medewerkers kan verzuim voorkomen worden.

De vertrouwenspersonen van Richting kunnen hier een positieve bijdrage aan leveren. Met de expertise en betrokkenheid van de vertrouwenspersoon wordt er gezorgd voor een veilige en vertrouwelijke omgeving waarin uw medewerkers zich gehoord en gesteund voelen. Bij Richting begrijpen we dat de wet- en regelgeving rondom de Arbowet soms overweldigend kan zijn. Geen zorgen, wij bieden u ondersteuning bij het naleven van deze wetten. U krijgt toegang tot een vaste vertrouwenspersoon van Richting die op alle werkdagen voor u en uw medewerkers beschikbaar is (vervanging geregeld bij afwezigheid). Wij houden onze klanten regelmatig op de hoogte van de laatste ontwikkelingen met betrekking tot duurzame inzetbaarheid. In deze blog leest u meer over ongewenst gedrag en de rol van vertrouwenspersoon.

U kunt ons herkennen omdat u wellicht de arbodienstverlening al bij ons afneemt. Wij faciliteren dan ook graag de vertrouwenspersoon zodat u alle diensten met betrekking tot verzuim en inzetbaarheid onder één dak heeft.

Meld je aan bij Richting

highlight-image

Mede mogelijk gemaakt door Pro-Fonds

Iedereen duurzaam inzetbaar

Iedereen die werkzaam is in de technische installatiebranche en de technische detailhandel, moet gezond en fit blijven tot het pensioen en daarna. Ofwel: duurzaam inzetbaar zijn en blijven. Om dat te bevorderen stimuleren we het gebruik van preventieve hulpmiddelen en diensten, die maken dat je gezond, veilig en plezierig kunt blijven werken.

Wij dragen eraan bij dat deze hulpmiddelen optimaal aansluiten bij de werkpraktijk en goed en laagdrempelig te gebruiken zijn. Bijvoorbeeld door ze tegen gereduceerd tarief aan te bieden.

Techniek Nederland, Techniek Nederland Verzekeringen, Zilveren Kruis en een lid-bedrijf vormen gezamenlijk het bestuur van Pro-Fonds

qr-image

Maak uw keuze voor een van de aanbieders op de website van Pro-Fonds: profonds.technieknederland.nl