Ontwikkeling aanpak arbeidsongevallen monteurs in opleiding

Een onderzoeksproject

hero-image
product-image

Arbeidsveiligheid van jongs af aan

Pro-Fonds laat op verzoek van IW Leren & Werken onderzoek doen naar de achtergronden van arbeidsongevallen bij monteurs in opleiding, en naar wat daar een effectieve aanpak tegen kan zijn.

Bekend is dat jonge monteurs in opleiding (15 tot 23 jaar) die bij leerbedrijven worden gedetacheerd een hogere kans op arbeidsongevallen hebben. Jongeren (en met name jongens) zijn nog niet altijd in staat risico’s goed in te schatten en overschatten zichzelf veelal. Ze hebben nog beperkte werkervaring, en ook detachering is een risicofactor. In de praktijk is - ook als deze factoren worden meegewogen - het aantal arbeidsongevallen onder monteurs in opleiding te hoog (vindt ook de arbeidsinspectie).  

Om die reden laat Pro-Fonds op verzoek van IW Leren & Werken onderzoek doen naar welke interventies effectief kunnen bijdragen aan vermindering van het aantal arbeidsongevallen onder jongeren. Die interventies moeten gebaseerd zijn op een goede analyse van directe en achterliggende oorzaken van de arbeidsongevallen. Ook moeten ze in de praktijk zijn beproefd op hun effectiviteit.

Het onderzoek moet ook duidelijk maken wie wat moet doen. Wat kan de opleider/detacheerder doen, wat is de rol van de werkgever en de collega's in het bedrijf waar de jongere is gedetacheerd, wat kan de sector (Techniek Nederland) doen, welke andere partijen kunnen bijdragen?

Voor meer informatie: mail hier.

product-image

Arbeidsveiligheid van jongs af aan

Pro-Fonds laat op verzoek van IW Leren & Werken onderzoek doen naar de achtergronden van arbeidsongevallen bij monteurs in opleiding, en naar wat daar een effectieve aanpak tegen kan zijn.

Bekend is dat jonge monteurs in opleiding (15 tot 23 jaar) die bij leerbedrijven worden gedetacheerd een hogere kans op arbeidsongevallen hebben. Jongeren (en met name jongens) zijn nog niet altijd in staat risico’s goed in te schatten en overschatten zichzelf veelal. Ze hebben nog beperkte werkervaring, en ook detachering is een risicofactor. In de praktijk is - ook als deze factoren worden meegewogen - het aantal arbeidsongevallen onder monteurs in opleiding te hoog (vindt ook de arbeidsinspectie).  

Om die reden laat Pro-Fonds op verzoek van IW Leren & Werken onderzoek doen naar welke interventies effectief kunnen bijdragen aan vermindering van het aantal arbeidsongevallen onder jongeren. Die interventies moeten gebaseerd zijn op een goede analyse van directe en achterliggende oorzaken van de arbeidsongevallen. Ook moeten ze in de praktijk zijn beproefd op hun effectiviteit.

Het onderzoek moet ook duidelijk maken wie wat moet doen. Wat kan de opleider/detacheerder doen, wat is de rol van de werkgever en de collega's in het bedrijf waar de jongere is gedetacheerd, wat kan de sector (Techniek Nederland) doen, welke andere partijen kunnen bijdragen?

Voor meer informatie: mail hier.

Het onderzoek

Kenmerken van het onderzoek:

 • Het onderzoek wordt uitgevoerd door Rijnland advies

 • Looptijd: van november 2023 tot zomer 2024

 • Onderzoek onder 40 betrokken leerwerkbedrijven

 • Telefonische enquêtes onder 150 overige bedrijven in de installatietechniek

 • Klankbordsessies met jongeren, bedrijven en experts

 • Begeleidingscommissie met IW Leren & Werken, Techniek Nederland, Techniek Nederland Verzekeringen, WIJ Techniek en ArboTechniek

Betrokken partijen

Partijen in en om de technische installatiebranche en de technische detailhandel kunnen op verschillende manieren bij het onderzoek betrokken zijn.

 • Vertegenwoordigers vanuit IW Leren & Werken, Techniek Nederland, Techniek Nederland Verzekeringen, WIJ Techniek en ArboTechniek zijn betrokken bij de begeleidingscommissie bij het onderzoek

 • Leerwerkbedrijven waar monteurs in opleiding zijn gedetacheerd, kunnen voor het onderzoek worden benaderd.

 • Datzelfde geldt voor overige bedrijven in de sector die gevraagd worden mee te werken aan een telefonische enquête

 • Jongeren, bedrijven en experts kunnen gevraagd worden voor deelname aan een klankbordsessie

 • Medio 2024 maakt Pro-Fonds het onderzoeksrapport openbaar

Het onderzoek

Kenmerken van het onderzoek:

 • Het onderzoek wordt uitgevoerd door Rijnland advies

 • Looptijd: van november 2023 tot zomer 2024

 • Onderzoek onder 40 betrokken leerwerkbedrijven

 • Telefonische enquêtes onder 150 overige bedrijven in de installatietechniek

 • Klankbordsessies met jongeren, bedrijven en experts

 • Begeleidingscommissie met IW Leren & Werken, Techniek Nederland, Techniek Nederland Verzekeringen, WIJ Techniek en ArboTechniek

Betrokken partijen

Partijen in en om de technische installatiebranche en de technische detailhandel kunnen op verschillende manieren bij het onderzoek betrokken zijn.

 • Vertegenwoordigers vanuit IW Leren & Werken, Techniek Nederland, Techniek Nederland Verzekeringen, WIJ Techniek en ArboTechniek zijn betrokken bij de begeleidingscommissie bij het onderzoek

 • Leerwerkbedrijven waar monteurs in opleiding zijn gedetacheerd, kunnen voor het onderzoek worden benaderd.

 • Datzelfde geldt voor overige bedrijven in de sector die gevraagd worden mee te werken aan een telefonische enquête

 • Jongeren, bedrijven en experts kunnen gevraagd worden voor deelname aan een klankbordsessie

 • Medio 2024 maakt Pro-Fonds het onderzoeksrapport openbaar

Techniek Nederland, Techniek Nederland Verzekeringen, Zilveren Kruis en een lid-bedrijf vormen gezamenlijk het bestuur van Pro-Fonds